Przygotowanie powierzchni

W tej sekcji znajdują się środki czyszczące, odtłuszczające, rozpuszczalniki.
Skóra przed przystąpieniem do właściwego farbowania pistoletem natryskowym potrzebuje odpowiedniego przygotowania powierzchni, aby przyczepność nowonakładanej farby była, jak najwyższa.
Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do właściwego przygotowania, skórę dokładnie odkurzyć i oczyścić z kurzu, piasku itp. Do czyszczenia fałd i trudnodostępnych miejsc doskonale nadaje się sprężone powietrze.